PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS LAM SƠN
QUẢN LÍ CÁC LOẠI KẾ HOẠCH

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Kế hoạch thực hiện một đổi mới năm học 2012-2013 23/02/2013 [HyperLink19]
2 Kế hoạch hoạt động tháng 9 năm học 2012-2013 15/06/2013 [HyperLink19]
3 Kế hoạch hoạt động tháng 10 năm học 2012-2013 15/06/2013 [HyperLink19]
4 Kế hoạch khai giảng năm học 2012-2013 15/06/2013 [HyperLink19]
5 Kế hoạch thực hiện một đổi mới năm học 2012-2013 15/06/2013 [HyperLink19]