PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS LAM SƠN
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai09:20:40 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai08:52:11 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
3Khách vãng lai08:44:58 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10078
4Khách vãng lai08:33:15 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn/default.aspx
5Khách vãng lai08:33:11 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
6Khách vãng lai08:19:36 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
7Khách vãng lai08:03:48 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6438
8Khách vãng lai07:54:41 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/xem_tien_do_kt.aspx
9Khách vãng lai07:53:59 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn/Default.aspx
10Khách vãng lai07:10:38 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn/default_nhan_tin_sms.aspx
11Khách vãng lai06:30:45 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
12Khách vãng lai06:00:24 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn/Default.aspx
13Khách vãng lai06:00:10 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn/Default.aspx
14Khách vãng lai05:59:59 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn/Default.aspx
15Khách vãng lai04:42:04 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn/Default.aspx
16Khách vãng lai04:32:02 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=467
17Khách vãng lai04:22:21 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=461
18Khách vãng lai03:59:14 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich_chuyen_mon.aspx
19Khách vãng lai03:21:28 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-00095
20Khách vãng lai02:31:55 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-00097
21Khách vãng lai00:54:27 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn/login.aspx
22Khách vãng lai00:18:35 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-00099
23Khách vãng lai00:06:33 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop_doc.aspx
15 11 2018